Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje https://bebrasplay.com taisyklės

1. Sąlygos

1.1. Prekių pardavėjas MB „Bebras LT“, im. k. 304782085 (toliau - Pardavėjas, "mes", "mus" arba "mūsų"), įmonė, registruota Lietuvoje adresu Šermukšnių g. 1-9A, Vilnius.
1.2. MB „Bebras LT“ valdo elektroninę parduotuvę https://bebrasplay.com (toliau - Parduotuvė), taip pat bet kokius kitus susijusius su Pardavėju ir Parduotuve produktus ir paslaugas.
1.3. Su mumis galite susisiekti el. paštu hello@bebrasplay.com arba paštu adresu Šermukšnių g. 1-9A, Vilnius, Lietuva.
1.4. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) yra teisiškai įpareigojantis susitarimas, sudarytas tarp jūsų asmeniškai (ne jaunesnio nei 18 m. asmens) arba juridinio asmens vardu (toliau - jūs) ir Pardavėjo dėl jūsų prieigos prie Parduotuvės ir jos teikiamų paslaugų. Jūs sutinkate, kad naudodamiesi mūsų paslaugomis perskaitėte, supratote ir sutikote laikytis visų šių Taisyklių.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) nustato Pardavėjo ir fizinio ar juridinio asmens (toliau) Pirkėjo, įsigyjančio prekes internetinėje Parduotuvėje, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką ir kitus su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusius klausimus.
2.2. Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Pirkėjas su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Aš sutinku su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoju jų laikytis.“.
2.3. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pirkti Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/ar su jomis nesutinka.
2.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja juos paskelbus Parduotuvėje.
2.5. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.
2.6. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, pasirenka prekių pristatymo (atsiėmimo) formą, pasirenka atsiskaitymo būdą, patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis bei apmoka ir užsako prekes.
2.7. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutartys yra saugomos Parduotuvėje. 

3. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

3.1. Asmens duomenų tvarkymas aprašytas Parduotuvės puslapyje Privatumo politika
3.2. Taisyklių 2.2. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.
3.3. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
3.3.1. susipažinti su savo duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;
3.3.2. bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui;
3.3.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, išsiunčiant pranešimą el. paštu hello@bebrasplay.com arba jį pateikus Pardavėjo buveinės adresu, nurodytu 1.3. Taisyklių punkte.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją internetinėje svetainėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis. 

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje.
5.4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo momento.
5.6. Parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris vadovaujantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties. 

6. Prekių užsakymas ir atsiskaitymo tvarka

6.1. Parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę. 
6.2. Parduotuvės administratoriai yra taip pat ir Vilniaus universiteto darbuotojai, todėl akademinių vasaros atostogų metu taikomi Parduotuvės darbo laiko apribojimai, dėl kurių gali užtrukti užsakymo priėmimas ir prekių pristatymas. Darbo laiko pasikeitimai anonsuojami Parduotuvėje atskiru pranešimu ir nurodomas būdas susisiekti su Parduotuvės administratoriumi bei įvykdyti prekių pirkimą.
6.3. Pirkėjas, pastebėjęs užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti el. paštu hello@bebrasplay.com (bet kuriuo metu).
6.4. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos įskaitant visus mokesčius. Parduotuvė pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams. Po nuotolinės sutarties sudarymo prekių kaina nekinta.
6.5. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
6.5.1. „Mokėti per banką“. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą, apmokėjimas vyksta naudojant AB SEB banko mokėjimo incijavimo paslaugą, apimančią įvairius bankus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
6.5.2. „Mokėti kortele“. Apmokėjimo iniciavimas banko kortele.
6.5.3. Pirkėjas, norėdamas užsakyti ir apmokėti prekes išankstinio apmokėjimo pavedimu, turi susisiekti su Parduotuvės administracija el. paštu hello@bebrasplay.com ir tokiu būdu užsakyti prekes. Pirkėjas gaus sugeneruotą išankstinę mokėjimo sąskaitą, pagal kurią pavedimą bus galima atlikti pagal šiuos rekvizitus:

Gavėjas: MB „Bebras LT“
Gavėjo sąskaita: LT797044090106415774
Gavėjo kodas: 304782085
Gavėjo bankas: „SEB bankas" AB
Mokėjimo paskirtis: nurodykite užsakymo numerį arba išankstinės sąskaitos numerį. 

Prekių pristatymo būdas ir atsiskaitymas taip pat bus suderintas formuojant užsakymą el. paštu hello@bebrasplay.com.

6.6. Pasirinkus „Mokėti per banką“ mokėjimo būdą , atsakomybė už duomenų saugumą tenka AB "SEB bankas", Konstitucijos pr. 24, LT–08105 Vilnius, Lietuva.
6.7. Pirkėjui pateikus užsakymą ir apmokėjus pasirinktas prekes, į jo nurodytą el. paštą nedelsiant yra išsiunčiama sugeneruota sąskaita – faktūra. Pardavėjas yra ne PVM mokėtojas.

7. Užsakymo įvykdymo terminai, prekių pristatymas

7.1. Prekių pristatymo sąlygos bus pateiktos, kai įvesite prekių pristatymo adresą arba pasirinksite kitą prekių pristatymo būdą. Su taikomomis pristatymo sąlygomis galite susipažinti pasirinkto vežėjo oficialiuose tinklalapiuose.
7.2. Prekių pristatymo kaina bus nurodyta ir pridėta prie Jūsų prekių krepšelio sumos, kai įvesite prekių pristatymo adresą ar būdą.
7.3. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
7.4. Užsakymą pristatyti galime tiek į namus, tiek į darbovietę. Jei norite, kad užsakymas būtų pristatytas į darbovietę, būtinai nurodykite darbovietės pavadinimą. Kitą aktualią informaciją apie darbovietę pateikite pastabose kurjeriui. Jei gyvenate daugiabutyje su koduotomis laiptinės durimis, būtinai įrašykite laiptinės durų kodą pastabose kurjeriui.
7.5. Vieno užsakymo prekės gali būti išsiųstos tik vienu adresu. Jei norite prekes išsiųsti dviem ar daugiau adresų, turėsite pateikti atitinkamą kiekį užsakymų.
7.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, Pirkėjas turi pasirūpinti, kad kas nors vietoj jo tai galėtų padaryti bei nurodyti pastabose kurjeriui prekes atsiimsiančio asmens vardą, pavardę bei telefono numerį. Tuo atveju, jei prekes pristačius nurodytu adresu jų priimti negali nei Pirkėjas, nei jo įgaliotas asmuo, Pirkėjas neturės teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo nurodytu pristatymo adresu, tačiau netinkamam subjektui.
7.7. Pirkėjas, pasirinkęs pristatymą į namus ar biurą ir gavęs pranešimą apie tai, kad jo užsakymas paruoštas ir išsiųstas, prekes gaus ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
7.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
7.9. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui (ar pašto darbuotojui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio (ar pašto darbuotojo) prekės pristatymo dokumente. 

8. Prekių kokybė

8.1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Pirkėjai (vartotojai) turi teisę nenurodę priežasties atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešę apie tai Pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo arba atsiėmimo momento. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.
9.2. Jei Pirkėjas įsigijo prekę, naudodamasis kurjerio ar paštomatų paslaugomis, prekę privalo grąžinti į pasirinktą paštomatą Vilniaus mieste.
9.3. Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą gavimo, grąžina pirkėjui pinigus už prekę. Tuo atveju, kai Pirkėjas sumažina prekių vertę dėl veiksmų, nebūtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui, teisės atsisakyti nuotolinės sutarties jis nepraranda, tačiau jam dėl tokio prekių vertės sumažinimo taikytina atsakomybė – Pirkėjui grąžinama prekių vertė, atskaičius padarytus nuostolius dėl prekių vertės sumažėjimo.
9.4. Grąžinant prekę būtina pateikti sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį. 
9.5. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
9.6. Svarbu: jeigu grąžinate nekokybiškas prekes (pvz., spaudos defektai) siuntimo išlaidas apmokėsime mes.
9.7. Į namus pristatytos siuntos kokybę tikrinkite dalyvaujant kurjeriui. Jei pastebėjote, kad ji turi pažeidimų:
- apie tai pasakykite prekes atvežusiam kurjeriui;
- siuntos pristatymo dokumente pažymėkite, kad pakuotė turi pažeidimų ir kartu su kurjeriu užpildykite Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą;
- patikrinkite pakuočių viduje esančias prekes ir, jei jos pažeistos, pažeidimus užfiksuokite nuotraukose. Nuotraukos bus reikalingos prekių grąžinimo procedūrai;
- jei pakuotė nepažeista, dalyvaujant kurjeriui prekių tikrinti nereikia. Jei priimate siuntą ir pasirašote dokumentus, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai. 

10. Šalių atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
10.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.4. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.
10.6. Pardavėjas neatsako už leidinių  turinį (pvz., korektūros, redagavimo, vertimo klaidas bei turinio kokybę), dėl kurio atsakomybė tenka išimtinai leidinių autoriams, nurodytam prie kiekvieno leidinio techninių detalių. 

11. Informacija ir rinkodara

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Parduotuvės puslapyje nurodytu telefonu ir el. pašto adresu.
11.3. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar kitų pranešimų dėl elektroninių tinklų sutrikimų.
11.4. Prekėms su nuolaida papildomos nuolaidos nėra taikomos, nebent Pardavėjas yra nurodęs kitaip.

12. Intelektinė nuosavybė

12.1. Visų Parduotuvėje parduodamų prekių intelektinis ir vizualus turinys priklauso prekių techniniame aprašyme bei ant prekių pakuočių nurodytiems autoriams, kuriuos atstovauja MB „Bebras LT“ įmonė. 
12.2. Prekės ženklas „Bebras“ yra saugomas Europos sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos, registracijos pažymėjimo Nr. 017936914, Įregistruota 2018-12-19.
12.3. Bet kurie veiksmai su intelektine nuosavybe ją atgaminant ir platinant (įskaitant platinimą kompiuterių tinkluose ir internete) be sutarties su intelektinės nuosavybės teisių turėtoju (neturint licencijos) ar pažeidžiant jos nuostatas yra draudžiami.

13. Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti derybų būdu, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymą / skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. +37052626751, faks. +37052791466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.