Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika reglamentuoja MB „Bebras LT“ elektroninės parduotuvės (toliau – BEBRASPLAY.COM) ir https://bebrasplay.com kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad BEBRASPLAY.COM juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

Mes saugome Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudojame teikdami Jums reikalingas paslaugas laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. 

BEBRASPLAY.COM gali rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio paštoadresą bei kitą BEBRASPLAY.COM svetainės registracijos formose nurodytą informaciją) prekių užsakymams o tai pat, gavus atskirą išankstinį Jūsų sutikimą, kitais apibrėžtais tikslais. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai konkrečios prekės ar paslaugos teikimo tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleidžiame trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalome tai padaryti. 

BEBRASPLAY.COM vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

  • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
  • Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
  • Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
  • Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
  • Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

BEBRASPLAY.COM gerbia Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  • apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
  • išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
  • spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  • vykdyti kitus iš anksto asmeniškai sutartus įsipareigojimus;

Slapukų (cookies) naudojimas

https://bebrasplay.com svetainėje slapukai naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskirų puslapių populiarumą. Slapukai Jums palengvina naudojimąsi mūsų svetaine ir leidžia pateikti Jums konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Toks duomenų tvarkymas neleidžia nustatyti Jūsų tapatybės. Jūs galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio ar juos užblokuoti, pasinaudodami savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. 

Vartotojo teisės:

Jūs turite teisę sužinoti, kaip panaudojama jūsų asmeninė informacija. Jeigu ši informacija yra klaidinga, nebaigta ar netinkama, tam, kad galėtume tiksliai vykdyti Jūsų užsakymus ir teikti kitas paslaugas, pataisykite ją nedelsdami. 

Jūsų asmens duomenys bus saugomi pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479;2008, Nr. 22-804). Jūsų teises gina Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr.12-488).

Jūs turite teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad BEBRASPLAY.COM ištaisytų ar sunaikintų jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymą, parašydami apie tai hello@bebrasplay.com. Jei tai reiškia, kad BEBRASPLAY.COM nebegalės Jums suteikti numatytas paslaugas, šių paslaugų teikimas nutraukiamas (panaikinus asmens duomenis). 

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. 

Atsakomybės ribojimas 

BEBRASPLAY.COM svetainės klientų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo. MB „Bebras LT“ (kodas 304782085, Šermukšnių g. 1-9A, Vilnius) atsako už Jūsų pateiktos asmeninės informacijos tvarkymą. 

Svetainės BEBRASPLAY.COM specializacija – informacijos apie edukacinius produktus vaikams pateikimas ir jų pardavimas. Už edukacinių produktų panaudojimą atsakingas pats pirkėjas. 

Svetainės BEBRASPLAY.COM pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar spaudos klaidų. 

BEBRASPLAY.COM gali atlikti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu. 

BEBRASPLAY.COM negarantuoja, kad svetainės funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti arba kad svetainė bus  apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. 

Jūs sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote ar kitaip gaunate naudodamiesi BEBRASPLAY.COM, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika – ir privalote imtis deramų saugumo priemonių. Tik jūs atsakote už galimą žalą kompiuterinei sistemai ar joje saugomai informacijai.

Trečiosios šalys

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tik konkrečios prekės ar paslaugos teikimo tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleidžiame trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalome tai padaryti. MB „Bebras LT“ neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas Jūs patenkate per mūsų svetainėje esančias nuorodas. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklapio privatumo sąlygomis atskirai.

Reklama ir naujienlaiškis

Sutikdami gauti mūsų naujienlaiškį ir reklamas, Jūs taip pat sutinkate, kad Jūsų duomenys bus naudojami BEBRASPLAY.COM rinkodaros tikslams. Mes renkame tik tam tikrus asmeninius duomenis apie Jus, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje paskyroje apie asmens duomenų tvarkymą ir rinkimą.

Mūsų reklaminiai pranešimai gali turėti paspaudžiamų nuorodų ar panašių technologijų, kurios stebi gavėjų veiklą ir susidomėjimą. Mūsų naujienlaiškiai ir kiti el. laiškai gali rinkti tokius duomenis kaip paspaudimų laikai, datos, IP adresai, persiuntimai, geografiniai ir demografiniai duomenys. Ši informacija mums padeda taikliau parinkti turinį savo klientams.

Savo paskyros nustatymuose Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti prenumeratos arba redaguoti savo paskyroje saugojamą informaciją apie Jus.

Jeiturite klausimų ar pasiūlymų, susisiekite hello@bebrasplay.com.